Specyfikacja szkła piankowego GEOCELL

 
Dopuszczenia Odniesienie do normy
Dopuszczenie materiału budowlanego DiBt Z-23.34-1579
Zdeklarowany współczynnik przewodnictwa cieplnego lambda zagęszczony w stosunku 1,3:1 (w stanie suchym) <0,080 [W/m·K] DIN EN 12939
Wytrzymałość na ściskanie
Wartość wymiarowa 275 kN/m² DIN 1054/1055
Dopuszczalne naprężenie w ograniczonej przestrzeni wg DIN 826 ≥570 kPa DIN EN 826
Dane ogólne
Ciężar nasypowy ca. 150 Kg/m³ DIN EN 1097-3
Formy dostawy Luzem lub w workach typu 'BigBag'
Wielkość ziarna 10-60 mm DIN EN 18123
Absorpcja wody <10% obj. (odwracalna) DiBt Z-23.34-1579
Kąt zsypu >42° Dane producenta
Kohezja Cs 0 kN/m² Dane producenta
Moduł odkształcenia od 35 MN/m² Dane producenta
Własności dyfuzyjne µ<1 Dane producenta
Wydzielanie gazu Nie wydziela gazu Dane producenta
Ognioodporność Klasa A1 Dane producenta
Kapilarność Nie wykazuje efektu kapilarnego Dane producenta
Promieniowanie własne Nie promieniuje i nie wydziela zapachu Dane producenta
Odporność na warunki atmosferyczne mrozoodporny DIN EN 52104-1
Odporność na zasady Odporny na długotrwałe działanie zasad, nie powoduje uszkodzeń betonu Dane producenta
Działanie na środowisko naturalne Neutralny. Nie wydziela substancji szkodliwych. Brak efektu eluacji DiBt Z-23.34-1579
Odporność na wpływ środowiska naturalnego Nie ulega procesowi starzenia, nie gnije, jest odporny na działanie bakterii, nie jest atakowany przez gryzonie. Dane producenta