Produkcja granulatu szkła ekspandowanego GEOCELL

 

Surowiec: Odpad szklany

Szkło ekspandowane GEOCELL powstaje z odpadu szklanego, pochodzącego z cyklu odzyskiwania tego wartościowego surowca.

Granulat powstaje z tych frakcji stłuczki szklanej, która nie może zostać użyta w produkcji butelek oraz szklanek. Dzięki temu GEOCELL zamyka lukę w cyklu Recyklingu i wspiera zachowanie zasobów naturalnych.

Proces produkcji

W pierwszej fazie odpad szklany mielony jest do postaci mączki. Następnie w piecach obrotowych formują się ziarna, które zostają poddane procesowi prażenia w wysokiej temperaturze, co powoduje ich spienione (ekspandowanie). Produktem końcowym są małe granulki w jasnym kolorze o strukturze zamkniętokomórkowej. W ostatniej fazie następuje segregacja na frakcje granulatu.